Какво е коефициент на интелигентност?

IQ означава коефициент на интелигентност и накратко, той е мярка за интелектуалните способности и потенциал на човека.

Какво представляват тестовете за интелигентност?

Тестовете за IQ се използват за изчисляване на IQ на човек. Те са един от най-често прилаганите психологически тестове. Тестовете за интелигентност се състоят от различни категории въпроси и са предназначени да отразяват широк спектър от когнитивни умения, като разсъждения, логика и решаване на проблеми.

Тестовете за интелигентност могат да се използват за широк кръг цели: Оценка на когнитивните способности и интелигентност, Оценка на кандидатите за работа, Образователни цели, Диагностика на интелектуални затруднения и когнитивни изследвания.

Как се измерва IQ?

IQ резултатът на човек не е изолирано число. Той представя как резултатите на даден човек се сравняват с тези на други хора на същата възраст.

Всички резултати от IQ следват т.н. камбанна крива. Средният коефициент на интелигентност е 100 и е на върха на кривата. Резултатите на повечето хора са представени в средата на кривата, между 85 и 115.Класификацията на резултатите е следната:

Повече от 145 - Много надарен
130 и повече - Много висок коефициент на интелигентност
115 - 130 - висок коефициент на интелигентност
85 - 115 - Средно ниво
70 - 85 - Под средното ниво
По-малко от 70 - Нисък коефициент на интелигентност

Важен ли е IQ?

Това е труден въпрос и зависи от конкретния човек. Резултатът от IQ може да бъде информативен, но понякога ненужен.

Докато хората с висок коефициент на интелигентност обикновено се справят добре в училище, често печелят повече пари и като цяло са по-здрави като цяло, резултатите от коефициента на интелигентност не предсказват непременно успеха на индивида в живота. Някои хора могат да се борят в една област и да имат слабост в един или повече видове интелигентност, но биха могли да се представят отлично в други области.

Експертите предполагат, че други важни елементи допринасят за успеха в живота, включително социални и емоционални фактори, амбиция, мотивация, възможности. Важно е да запомните, че тестовете за интелигентност са само мярка за интелигентност и повечето хора имат способността да учат, независимо от техния IQ.

Фактори, влияещи върху IQ резултата

Човекът трябва да се чувства добре и комфортно, докато прави IQ тест. Има определени фактори, които могат да повлияят на IQ резултата и да доведат до по-нисък резултат:

- Ако сте направили теста твърде бързо
- Не сте се фокусирали върху въпросите
- Тревожност, стрес, депресия, дискомфорт
- Ниска мотивация
- Липса на сън

Още полезни ресурси:

» Как се измерва IQ? Среден и висок коефициент на интелигентност
» Важен ли е IQ?
» Как да повишите своя IQ и мозъчната дейност?