Как се измерва IQ? Среден и висок коефициент на интелигентност

IQ означава коефициент на интелигентност и накратко, той е мярка за интелектуалните способности и потенциал на човека.

IQ резултатът на човек не е изолирано число. Той представя как резултатите на даден човек се сравняват с тези на други хора на същата възраст.

Всички резултати от IQ следват т.н. камбанна крива. Средният коефициент на интелигентност е 100 и е на върха на кривата. Резултатите на повечето хора са представени в средата на кривата, между 85 и 115.Класификацията на резултатите е следната:

Повече от 145 - Много надарен
130 и повече - Много висок коефициент на интелигентност
115 - 130 - висок коефициент на интелигентност
85 - 115 - Средно ниво
70 - 85 - Под средното ниво
По-малко от 70 - Нисък коефициент на интелигентност

Около шестдесет и осем процента от резултатите попадат в рамките на едно стандартно отклонение на средната стойност (т.е. между 85 и 115). Това означава, че близо 70% от всички хора получават в рамките на плюс или минус 15 точки от средния резултат.

Около деветдесет и пет процента от резултатите попадат в рамките на две стандартни отклонения (между 70 и 130). Крайните стойности извън тези точки представляват само малка част от населението, което означава, че само малък процент от хората имат много нисък (под 70) или много висок коефициент на интелигентност (над 130).

Среден коефициент на интелигентност - какво означава това?

Това означава, че имате умения за разсъждения и за решаване на проблеми около средното ниво. IQ резултатът може да е добър общ показател за интелектуални способности, но много психолози предполагат, че тези тестове не разказват цялата история. Няколко неща, които те не измерват, са практическите умения и таланти. Може да имате среден IQ резултат, но може да сте страхотен музикант или художник. Изследователите също така са установили, че стойностите на IQ могат да се променят с течение на времето.

Какво означава високият коефициент на интелигентност?

Това означава, че имате умения за разсъждения и за решаване на проблеми над средното ниво. Проучванията показват, че хората с по-висок IQ са склонни да имат повече шансове да бъдат по-добри в училище, да работят по-ефективно и да бъдат по-здрави като цяло. Но не винаги.

„Високият коефициент на интелигентност е като височина на баскетболист“, казва Дейвид Пъркинс, който изучава мисловните и разсъдителните умения в Харвард. "Коефициентът на интелигентност е важен, когато са еднакви всички други условия. Но всичките други условия не са еднакви. Има много повече неща, за да бъдеш добър баскетболист, отколкото да си висок и има много повече неща да бъдеш добър мислител, отколкото да имаш висок коефициент на интелигентност . "

Какво означава да си гений?

Терминът гений обикновено се отнася до човек с изключителна интелектуална или творческа сила. Няма обаче научно точно определение за гений. Понякога гениалността се свързва с талант, а понякога гениалността се свързва с много висок коефициент на интелигентност. (> 125,> 140 или> 160, в зависимост от случая).

Някои хора с висок IQ се присъединяват към общество с висок коефициент на интелигентност. Най-известната и най-голямата е Mensa International, но съществуват и много други по-селективни организации, включително Intertel, Triple Nine Society, Society Prometheus и Mega Society.

Още полезни ресурси:

» Какво е коефициент на интелигентност?
» Важен ли е IQ?
» Как да повишите своя IQ и мозъчната дейност?