Информация за тестовете за интелигентност

Тестът за интелигентност (IQ тест) представлява сбор от различни въпроси, целящи да определят нивото на интелигентност на решаващия. Нашият тест включва общо 30 въпроса, съдържащи пространствени, математически и логически въпроси. Времето с което разполагате е 25 минути.

Какво е интелигентност? Това е капацитетът на дадена личност да придобива нови знания и използвайки тези знания, да решава различни проблеми и да развива своето абстрактно, пространствено и логическо мислене.

Терминът IQ е въведен от германския психолог Уилям Стерн през 1912 година. Той предложил теста като метод за отсяване на децата с по-висок коефициент на интелигентност, както и за определяне на децата с по-ниско от средното ниво на интелигентност, които имат специални образователни потребности.

Днес IQ тестовете са насочени основно към възрастните, а не към децата. Те се създават така, че да установят обективно умствения потенциал, сравнявайки резултатите на решаващия с тези на всички други хора, решавали теста.